Υπηρεσίες

  • Υπέρηχος/Έγχρωμο triplex καρδίας και αορτής
  • Holter ρυθμού 12 απαγωγών
  • Holter αρτηριακής πίεσης
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Τεστ κοπώσεως
  • Προεγχειρητικός έλεγχος
  • Έλεγχος αθλητών
  • Ιατρικές βεβαιώσεις
  • Κατ’ οίκον επίσκεψη
  • Συνταγογράφηση φαρμάκων