Ανεύρυσμα Αορτής

Η αορτή είναι η μεγάλη αρτηρία που εξορμάται από την καρδιά και που διακλαδίζεται συνέχεια για να δώσει όλες τις άλλες αρτηρίες του σώματος. Χωρίζεται σε θωρακική και κοιλιακή. Ανεύρυσμα σημαίνει διάταση ενός αγγείου εντοπισμένη ή πιο εκτεταμένη. Τα ανευρύσματα που αφορούν την θωρακική αορτή και ειδικά το αρχικό της τμήμα την ανιούσα αορτή, είναι που σχετίζονται με την καρδιολογία. Μπορεί να οφείλονται σε υπέρταση και/ή σε γενετική προδιάθεση για διαταραχή της σύνθεσης του τοιχώματος της αορτής. Είναι κάποια σύνδρομα με πιο γνωστό το σύνδρομο Marfan, που έχουν ως βασική εκδήλωση το ανεύρυσμα της αορτής και είναι κληρονομικά, ενώ συχνή είναι και η συνύπαρξη δίπτυχης αορτικής βαλβίδας και ανευρύσματος. Ο βασικότερος κίνδυνος από τα ανευρύσματα είναι ο διαχωρισμός και η ρήξη της αορτής και γι αυτό το λόγο πρέπει να παρακολουθούνται εντατικά και να χειρουργούνται εγκαίρως. Ενδεικτικά αναφέρω ότι διατεταμένη θεωρείται η αορτή που είναι μεγαλύτερη από 40mm, και το όριο για το χειρουργείο είναι τα 55mm εκτός κι αν συντρέχει κάποιο σύνδρομο όπως το Marfan  ή δίπτυχη βαλβίδα ή καποιος άλλος λόγος για να χειρουργηθεί ο ασθενής νωρίτερα. Τα ανευρύσματα διαγιγνώσκονται και παρακολουθούνται συνήθως με υπέρηχογράφημα καρδιάς/αορτής αλλα σε κάποιες περιπτώσεις μπορει να χρειαστεί αξονική ή μαγνητική τομογραφία.