Συγκοπή

Συγκοπή είναι η παροδική απώλεια των αισθήσεων. Μακράν συχνότερη είναι αυτή που οφείλεται σε παροδική πτώση της πίεσης λόγω βαγοτονίας (στη θέα αίματος, μετά από παρατεταμένη ορθοστασία, επι στρες) ή ορθοστατισμού (πτώση της πίεσης μετά από απότομη έγερση). Αυτού του είδους οι συγκοπές εχουν το χαρακτηριστικό των πρόδρομων συμπτωμάτων. Ο ασθενής προλαβαίνει να νιώσει ζάλη, ναυτία, εφίδρωση πριν λιποθυμήσει γι αυτό και ο κίνδυνος τραυματισμού είναι σχετικά μικρός. Ανησυχητικές και επομένως χρήζουν διερεύνησης, είναι οι συγκοπές που συμβαίνουν τελείως ξαφνικά χωρίς κανένα πρόδρομο σύμπτωμα  και είναι επικίνδυνες γιατι αφενός μπορούν πιο εύκολα να προκαλέσουν τραυματισμό, αφετέρου μπορεί να σχετίζονται με καταστάσεις που εγκυμονούν κίνδυνο για αιφνίδιο θάνατο. Μπορεί να οφείλονται σε ταχυαρρυθμία (π.χ κοιλιακή ταχυκαρδία), βραδυαρρυθμία (καρδιακές παύσεις > 3 δευτερόλεπτα), σοβαρή στένωση αορτής, έμφραγμα και όλα αυτά πρέπει να αποκλειστούν. Η διερεύνηση περιλαμβάνει καρδιογράφημα, υπερηχογράφημα,εξετάσεις αίματος και  Holter ρυθμού για τουλάχιστον 24 ώρες. Μπορει να χρειαστεί και παρακολούθηση του καρδιογραφήματος για χρόνια σε κάποιον που λιποθυμάει επανειλημμένα, οπότε υπάρχουν ειδικές εμφυτεύσιμες συσκευές που τοποθετούνται κάτω από το δέρμα στην περιοχή του στήθους και λέγονται loop monitors. Η θεραπέια εξαρτάται από το αίτιο και μπορεί να είναι εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή, αντικατάσταση κάποιας βαλβίδας, επαναγγείωση των στεφανιαίων αρτηριών ή απλά συμβούλες για προσεκτική έγερση, αποφυγή αφυδάτωσης, διακοπή αντιυπερτσικών φαρμάκων και παρατεταμένης ορθοστασίας.